Czym charakteryzuje się brama segmentowa?

Kotwa chemiczna jest produktem, który powinien znajdować się na każdej budowie. Czym jest i jak działa?

Czym jest kotwa chemiczna?

Kotwa chemiczna, to rodzaj mocowania polegający na powierzchniowym łączeniu się dwóch substancji, w sposób, który nie wywiera nacisku na ściany otworu. Kotwa chemiczna składa się głównie z masy żywicznej, która posiada silne właściwości wiążące z podłożem i mocowanymi elementami. Ze względu na swoje właściwości kotwy chemiczne wykorzystywane są do mocowania ciężkich przedmiotów, także stalowych i drewnianych. Kotwę chemiczną kupić można w pojemnikach z dozownikiem do wstrzykiwania, a także w kapsułkach wkręcanych do otworu.

Rodzaje kotew chemicznych

Kotwy chemiczne można podzielić ze względu na ich przeznaczenie:

  • kotwy poliestrowe — są uniwersalne, ponieważ można stosować je na każdym podłożu w temperaturze od ‒5 do +25 stopni;
  • kotwy epoksydowe — najlepsze do wyjątkowo ciężkich elementów, można wykorzystywać je nawet pod wodą, chociaż czas ich wiązania sięga do kilku godzin i wymaga dodatniej temperatury podłoża;
  • kotwy winylowo-estrowe — wytrzymują obciążenia większe niż kotwy poliestrowe, ale mniejsze niż epoksydowe, mogą być stosowane na mokro, a temperatura podłoża powinna wynosić od ‒20 do +40 stopni.

Zastosowanie kotwy chemicznej

Kotwa chemiczna ma szerokie zastosowanie. Wykorzystuje się ją głównie do:

  • mocowań w podłożach pełnych, jak beton i cegły,
  • mocowań w pustakach,
  • napraw tynków i kruszących się podłoży,
  • połączeń blisko krawędzi i narożników,
  • naprawy miejsc, z których wyjęto elementy zamocowane kotwą chemiczną,
  • wzmocnienia konstrukcji na budowie.

Kotwa chemiczna znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie występują obciążenia pulsacyjne oraz duża wilgotność podłoża. Jej wielką zaletą jest płynna konsystencja pozwalająca na przesuwanie i dopasowywanie mocowanych elementów.