Co to znaczy, że drzwi są odporne na ogień?

Kupując drzwi do naszego domu lub mieszkania, często możemy spotkać się z marketingowym określeniem drzwi ognioodporne, odporne na ogień czy przeciwpożarowe. Co tak naprawdę te określenia oznaczają i jak sprawdzić, czy dane drzwi rzeczywiście są w stanie wytrzymać działanie płomieni? To wszystko opiszemy w tym krótkim artykule.

Drzwi ognioodporne, to drzwi wykonane z materiałów odpornych na spalanie. Oczywiście, nie oznacza to, że wykonane są z materiału, który kompletnie odporny jest na działanie ognia. Istnieje regulowana prawnie klasyfikacja drzwi ognioodpornych, która jest świetnym wyznacznikiem jakości produktu, z którym mamy do czynienia i pozwala sprawdzić, czy marketingowe opisy wielu produktów są zgodne z prawdą.

Klasyfikacja drzwi ognioodpornych

Klasyfikację w zakresie odporności ogniowej drzwi reguluje norma PN-EN 13501-2. Wg. tej normy drzwi przeciwpożarowe powinny zostać poddane testom w piecu, przy zastosowaniu znormalizowanej krzywej pożaru dla przyrostu temperatury w funkcji czasu. Na podstawie wyników testu, tego jak długo drzwi wytrzymały napór płomieni, danemu modelowi drzwi przyznawana jest klasa odporności ogniowej określana współczynnikiem EI.

Oznacza to w praktyce, że wybierając drzwi przeciwpożarowe, powinniśmy szukać oznaczenia klasy ognioodporności, na przykład EI 15, EI 30, EI 60, EI 120 etc, gdzie

  • E - oznacza czas kontaktu z ogniem, po którym drzwi przestają spełniać funkcję oddzielającą z przeniesieniem ognia na stronę nie ogrzewaną,
  • I - oznacza czas kontaktu z ogniem, po którym drzwi przestają spełniać funkcję bezpiecznego oddzielenia na skutek osiągnięcia na powierzchni nienagrzewanej zbyt wysokiej temperatury,
  • liczba 15, 30, 60, 120 - oznacza czas w minutach.

Czyli na przykład drzwi ognioodporne klasy EI 30, są drzwiami, które przez 30 minut powinny wytrzymać napór płomieni i przenikanie gorąca.

Podsumowując, jeśli szukamy drzwi ognioodpornych, powinniśmy patrzeć na oznaczenia klasy ognioodporności, a nie marketingowe opisy produktów, ponieważ to klasa ognioodporności informuje nas o realnej odporności drzwi na ogień.